Nga Việt sẽ thực hiện hoàn tiền cho khách hàng trong các trường hợp sau

Công trình được giao không đúng theo hợp đồng

Trường hợp khi dự án xây nhà bị sự cố do bên Nga Việt gây ra, chúng tôi sẽ đề bù số tiền theo quy cam kết tại hợp đồng ký kết trước đó.

Sản phẩm bị lỗi

Trong trường hợp khi bàn giao công trình, các hạng mục sửa chữa, hoặc xây mới có một số lỗi nhỏ. Nga Việt sẽ thỏa thuận với khách hàng và tìm cách khắc phục lỗi. Điều kiện về thời gian sửa chữa. Điều kiện : Lỗi đó do trong quá trình thi công do Nga Việt gây ra, làm không đúng theo yêu cầu của khách hàng. Nếu trường hợp lỗi này do chủ đầu tư làm hư hỏng trong quá trình sử dụng. Sửa chữa nhà Nga Việt sẽ xem xét đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho khách hàng.

Thời gian khắc phục sự cố : 24h kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng.

Lưu ý các hạng mục sửa chữa đều được bảo trì 1 năm.