Xem ngày, xem giờ để sửa nhà thuận lợi là điều hiển nhiên ai cũng làm. Bởi đây là phong tục tập quán của người phương Đông, trải qua các thời kỳ và nét văn hóa đó vẫn được áp dụng cho tới ngày nay. Vậy sửa nhà ngày nào tốt năm 2022 chắt là nhiều gia chủ quan tâm nhất. Xem ngay bài viết sau đây để chọn cho mình một ngày thuận lợi để khởi công nhé!

Xem ngày sửa nhà tốt 2022
Xem ngày sửa nhà tốt 2022

Sửa nhà có cần xem ngày hay không?

Việc sửa chữa hay xây nhà cửa đều là những việc trọng đại của đời người vì nó ảnh hưởng đến thổ địa và chủ đất. Việc xem ngày khi sửa nhà cũng là một phong tục đặc trưng của người phương Đông chúng ta. Họ luôn tâm niệm, việc xem ngày trước khi tiến hành sửa nhà sẽ mang lại nhiều may mắn cũng như mọi việc thuận lợi cho gia chủ. Bài viết này mình sẽ chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn về việc xem ngày khi muốn sửa chữa nhà ở nhé.

Có nên xem ngày tốt khi sửa nhà?

Câu trả lời là có nhé vì mỗi gia đình khi đưa ra quyết định lớn đối với việc này thì thường hay đi xem ngày để sửa nhà cho mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, đúng là nếu chỉ sửa chữa nhỏ thì gia chủ không nhất thiết phải xem tuổi, chọn ngày giờ. Tuy nhiên, nếu sửa chữa, cải tạo nhiều như nâng tầng, làm lại mái, thay đổi thiết kế các phòng ốc… thì gia chủ cần phải xem tuổi, giờ lành tháng tốt để việc sửa chữa hợp phong thủy.

Xem ngày tốt để sửa nhà 12 tháng năm 2022

Xem ngày sửa nhà tốt 2022

Ngày tốt sửa nhà tháng 01 năm 2022

– Ngày 04/01/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 2/12/2021 AL).

– Ngày 10/01/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 8/12/2021 AL).

– Ngày 16/01/2022  (Chủ Nhật, nhằm ngày 14/12/2021 AL).

– Ngày 22/01/2022 (Thứ bảy, nhằm ngày 20/12/2021 AL).

– Ngày 28/01/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 26/12/2021 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 02 năm 2022

– Ngày 01/02/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 01/01/2022 AL).

– Ngày 02/02/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 02/01/2022 AL).

– Ngày 04/02/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 04/01/2022 AL).

– Ngày 05/02/2022 (Thứ bảy, nhằm ngày 05/01/2022 AL).

– Ngày 08/02/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 08/01/2022 AL).

– Ngày 14/02/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 14/01/2022 AL).

– Ngày 16/02/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 16/01/2022 AL).

– Ngày 17/02/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 17/01/2022 AL).

– Ngày 20/02/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 20/01/2022 AL).

– Ngày 25/02/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 25/01/2022 AL).

– Ngày 26/02/2022 (Thứ bảy, nhằm ngày 26/01/2022 AL).

– Ngày 28/02/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 28/01/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 03 năm 2022

– Ngày 01/03/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 29/01/2022 AL).

– Ngày 05/03/2022  (Thứ bảy, nhằm ngày 03/02/2022 AL).

– Ngày 06/03/2022  (Chủ nhật, nhằm ngày 04/02/2022 AL).

– Ngày 07/03/2022  (Thứ hai, nhằm ngày 05/02/2022 AL).

– Ngày 14/03/2022  (Thứ hai, nhằm ngày 12/02/2022 AL).

– Ngày 17/03/2022  (Thứ năm, nhằm ngày 15/02/2022 AL).

– Ngày 18/03/2022  (Thứ sáu, nhằm ngày 16/02/2022 AL).

– Ngày 19/03/2022  (Thứ bảy, nhằm ngày 17/02/2022 AL).

– Ngày 26/03/2022  (Thứ bảy, nhằm ngày 24/02/2022 AL).

– Ngày 29/03/2022  (Thứ ba, nhằm ngày 27/02/2022 AL).

– Ngày 30/03/2022  (Thứ tư, nhằm ngày 28/02/2022 AL).

– Ngày 31/03/2022  (Thứ bảy, nhằm ngày 29/02/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 04 năm 2022

– Ngày 02/04/2022  (Thứ bảy, nhằm ngày 02/03/2022 AL).

– Ngày 07/04/2022  (Thứ năm, nhằm ngày 07/03/2022 AL).

– Ngày 11/04/2022  (Thứ hai, nhằm ngày 11/03/2022 AL).

– Ngày 14/04/2022  (Thứ năm, nhằm ngày 14/03/2022 AL).

– Ngày 19/04/2022  (Thứ ba, nhằm ngày 19/03/2022 AL).

– Ngày 23/04/2022  (Thứ bảy, nhằm ngày 23/03/2022 AL).

– Ngày 26/04/2022  (Thứ ba, nhằm ngày 26/03/2022 AL).

– Ngày 29/04/2022  (Thứ sáu, nhằm ngày 29/03/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 05 năm 2022

– Ngày 03/05/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 03/04/2022 AL).

– Ngày 05/05/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 05/04/2022 AL).

– Ngày 06/05/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 06/04/2022 AL).

– Ngày 09/05/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 09/04/2022 AL).

– Ngày 12/05/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 12/04/2022 AL).

– Ngày 15/05/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 15/04/2022 AL).

– Ngày 17/05/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 17/04/2022 AL).

– Ngày 18/05/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 18/04/2022 AL).

– Ngày 21/05/2022 (Thứ bảy, nhằm ngày 21/04/2022 AL).

– Ngày 24/05/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 24/04/2022 AL).

– Ngày 27/05/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 27/04/2022 AL).

– Ngày 29/05/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 29/04/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 06 năm 2022

– Ngày 05/06/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 07/05/2022 AL).

– Ngày 17/06/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 19/05/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 07 năm 2022

– Ngày 01/07/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 03/06/2022 AL).

– Ngày 03/07/2022 (Chủ Nhật, nhằm ngày 05/06/2022 AL).

– Ngày 07/07/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 09/06/2022 AL).

– Ngày 13/07/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 15/06/2022 AL).

– Ngày 15/07/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 17/06/2022 AL).

– Ngày 19/07/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 21/06/2022 AL).

– Ngày 25/07/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 27/06/2022 AL).

– Ngày 27/07/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 29/06/2022 AL).

– Ngày 29/07/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 01/07/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 08 năm 2022

– Ngày 01/08/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 04/07/2022 AL).

– Ngày 03/08/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 06/07/2022 AL).

– Ngày 04/08/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 07/07/2022 AL).

– Ngày 07/08/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 10/07/2022 AL).

– Ngày 10/08/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 13/07/2022 AL).

– Ngày 13/08/2022 (Thứ bảy, nhằm ngày 16/07/2022 AL).

– Ngày 15/08/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 18/07/2022 AL).

– Ngày 16/08/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 19/07/2022 AL).

– Ngày 19/08/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 22/07/2022 AL).

– Ngày 22/08/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 25/07/2022 AL).

– Ngày 25/08/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 28/07/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 09 năm 2022

– Ngày 03/09/2022 (Thứ bảy, nhằm ngày 08/08/2022 AL).

– Ngày 07/09/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 12/08/2022 AL).

– Ngày 15/09/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 20/08/2022 AL).

– Ngày 18/09/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 23/08/2022 AL).

– Ngày 19/09/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 24/08/2022 AL).

– Ngày 29/09/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 04/09/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 10 năm 2022

– Ngày 02/10/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 07/09/2022 AL).

– Ngày 11/10/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 16/09/2022 AL).

– Ngày 14/10/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 19/09/2022 AL).

– Ngày 23/10/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 28/09/2022 AL).

– Ngày 26/10/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 02/10/2022 AL).

– Ngày 27/10/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 03/10/2022 AL).

– Ngày 29/10/2022 (Thứ bảy, nhằm ngày 05/10/2022 AL).

– Ngày 30/10/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 06/10/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 11 năm 2022

– Ngày 01/11/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 08/10/2022 AL).

– Ngày 02/11/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 09/10/2022 AL).

– Ngày 05/11/2022 (Thứ bảy, nhằm ngày 12/10/2022 AL).

– Ngày 08/11/2022 (Thứ ba, nhằm ngày 15/10/2022 AL).

– Ngày 11/11/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 18/10/2022 AL).

– Ngày 13/11/2022 (Chủ Nhật, nhằm ngày 20/10/2022 AL).

– Ngày 14/11/2022 (Thứ hai, nhằm ngày 21/10/2022 AL).

– Ngày 17/11/2022 (Thứ năm, nhằm ngày 24/10/2022 AL).

– Ngày 20/11/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 27/10/2022 AL).

– Ngày 23/11/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 30/10/2022 AL).

Ngày tốt sửa nhà tháng 12 năm 2022

– Ngày 02/12/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 09/11/2022 AL).

– Ngày 14/12/2022 (Thứ tư, nhằm ngày 21/11/2022 AL).

– Ngày 24/12/2022 (Thứ bảy, nhằm ngày 02/12/2022 AL).

– Ngày 25/12/2022 (Chủ nhật, nhằm ngày 03/11/2022 AL).

– Ngày 30/12/2022 (Thứ sáu, nhằm ngày 08/11/2022 AL).

Cách coi ngày tốt sửa nhà khác

Phong thủy sửa nhà

Xem ngày tốt sửa nhà theo tuổi

Tương ứng với sự kết hợp của 10 can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và 12 chi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi), chúng ta sẽ có tới 60 cung mệnh khác nhau. Và tương ứng với mỗi cung mệnh như vậy, sẽ có những ngày hợp tuổi tương ứng. 

Hiện nay có rất nhiều website tra cứu ngày tốt sửa nhà theo tuổi, bạn chỉ cần nhập năm sinh âm lịch của người gia chủ (nên chọn người đàn ông trụ cột của gia đình). Thì sẽ hiện ra các ngày tốt sửa nhà hợp tuổi tương ứng để chọn lựa.

>>> Xem thêm: Xem tuổi làm nhà năm 2022

Xem ngày tốt sửa nhà theo cung mệnh

Có 5 cung mệnh cơ bản trong ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Mỗi người sẽ đều tương ứng với một mệnh nhất định, và các ngày trong năm cũng vậy.

Nếu chọn ngày sửa nhà tốt theo cách này, thì bạn hãy căn cứ vào cung mệnh của mình để chọn ra ngày tương sinh hoặc tương hợp, trách ngày tương khắc.

Người mệnh Mộc thì chọn ngày mệnh Thủy hoặc Mộc.

Người mệnh Thủy thì chọn ngày mệnh Kim hoặc Thủy.

Người mệnh Hỏa thì chọn ngày mệnh Mộc hoặc Hỏa.

Người mệnh Thổ thì chọn ngày mệnh Hỏa hoặc Thổ.

Người mệnh Kim thì chọn ngày mệnh Kim hoặc Thổ.

Trên đây là những thông tin bổ ích về các ngày tốt sửa nhà năm 2022, quy khách hàng tham khảo. Nếu bạn đang có nhu cầu sửa chữa nhà tại khu vực TpHCM liên hệ Xây nhà Nga Việt để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất. Hotline: 0978 466 859.