Xem ngày, xem giờ để sửa nhà thuận lợi là điều hiển nhiên ai cũng làm. Bởi đây là phong tục tập quán của người phương Đông, trải qua các thời kỳ và nét văn hóa đó vẫn được áp dụng cho tới ngày nay. Vậy sửa nhà ngày nào tốt năm 2024 chắt là nhiều gia chủ quan tâm nhất. Xem ngay bài viết sau đây để chọn cho mình một ngày thuận lợi để khởi công nhé!

Xem ngày sửa nhà tốt 2022
Xem ngày sửa nhà tốt 2022

Sửa nhà có cần xem ngày hay không?

Việc sửa chữa hay xây nhà cửa đều là những việc trọng đại của đời người vì nó ảnh hưởng đến thổ địa và chủ đất. Việc xem ngày khi sửa nhà cũng là một phong tục đặc trưng của người phương Đông chúng ta. Họ luôn tâm niệm, việc xem ngày trước khi tiến hành sửa nhà sẽ mang lại nhiều may mắn cũng như mọi việc thuận lợi cho gia chủ. Bài viết này mình sẽ chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn về việc xem ngày khi muốn sửa chữa nhà ở nhé.

Có nên xem ngày tốt khi sửa nhà?

Câu trả lời là có nhé vì mỗi gia đình khi đưa ra quyết định lớn đối với việc này thì thường hay đi xem ngày để sửa nhà cho mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, đúng là nếu chỉ sửa chữa nhỏ thì gia chủ không nhất thiết phải xem tuổi, chọn ngày giờ. Tuy nhiên, nếu sửa chữa, cải tạo nhiều như nâng tầng, làm lại mái, thay đổi thiết kế các phòng ốc… thì gia chủ cần phải xem tuổi, giờ lành tháng tốt để việc sửa chữa hợp phong thủy.

Xem ngày tốt để sửa nhà 12 tháng năm 2024

Xem ngày sửa nhà tốt 2022

Ngày tốt để động thổ tháng 1 năm 2024

 • Thứ Ba, ngày 02 tháng 01 năm 2024, tức ngày 21 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2024, tức ngày 24 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2024, tức ngày 25 tháng 11 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024, tức ngày 26 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024, tức ngày 5 tháng 12 âm lịch
 • Thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024, tức ngày 8 tháng 12 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2024, tức ngày 9 tháng 12 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 21 tháng 1 năm 2024, tức ngày 11 tháng 12 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024, tức ngày 14 tháng 12 âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024, tức ngày 17 tháng 12 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày 20 tháng 12 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 31 tháng 1 năm 2024, ngày 21 tháng 12 âm lịch

Ngày tốt để động thổ tháng 2 năm 2024

 • Thứ Sáu, ngày 2 tháng 2 năm 2024, tức ngày 23 tháng 12 âm lịch
 •  Thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 30 tháng 12 âm lịch
 •  Thứ Ba, ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 4 tháng Giêng âm lịch
 •  Thứ Năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch
 •  Thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2024, tức ngày 8 tháng Giêng âm lịch
 •  Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2024, tức ngày 9 tháng giêng âm lịch
 •  Thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024, tức ngày 12 tháng giêng âm lịch
 •  Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024, tức ngày 16 tháng giêng âm lịch

Ngày tốt để động thổ tháng 3 năm 2024

 • Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024, tức ngày 21 tháng giêng âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 04 tháng 3 năm 2024, tức ngày 24 tháng Giêng âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2024, tức ngày 29 tháng giêng âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024, tức ngày 2 tháng 2 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2024, tức ngày 3 tháng 2 âm lịch
 • Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2024, tức ngày 5 tháng 2 âm lịch
 •  Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2024, tức ngày 12 tháng 2 âm lịch
 •  Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024, ngày mười bốn tháng hai âm lịch
 •  Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2024, tức ngày 15 tháng 2 âm lịch
 •  Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024, tức ngày 17 tháng 2 âm lịch
 •  Thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024, tức ngày 18 tháng 2 âm lịch

Ngày tốt để động thổ tháng 4 năm 2024

 • Thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024, tức ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch
 •  Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024, tức ngày 6 tháng 3 âm lịch
 •  Thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch
 •  Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024, tức ngày 12 tháng 3 âm lịch

Ngày tốt để xây nhà tháng 5 năm 2024

 • Thứ Năm, ngày 02 tháng 5 năm 2024, tức ngày 24 tháng 3 âm lịch
 •  Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024, tức ngày 25 tháng 3 âm lịch
 •  Thứ Hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024, tức ngày 28 tháng 3 âm lịch
 •  Thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024, tức ngày 2 tháng 4 âm lịch
 •  Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024, tức ngày 5 tháng 4 âm lịch
 •  Thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024, tức ngày 6 tháng 4 âm lịch
 •  Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024, tức ngày 9 tháng 4 âm lịch
 •  Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024, tức ngày 11 tháng 4 âm lịch
 •  Thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024, tức ngày 14 tháng 4 âm lịch
 •  Thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024, tức ngày 15 tháng 4 âm lịch
 •  Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024, tức ngày 17 tháng 4 âm lịch
 •  Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024, tức ngày 18 tháng 4 âm lịch
 •  Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, tức ngày 20 tháng 4 âm lịch
 •  Thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024, tức ngày 23 tháng 4 âm lịch

Ngày tốt để sửa nhà tháng 6 năm 2024

 • Thứ Bảy, ngày 01 tháng 6 năm 2024, tức ngày 25 tháng 4 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2024, tức ngày 26 tháng 4 âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 03 tháng 6 năm 2024, tức ngày 27 tháng 4 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2024, tức ngày 2 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024, tức ngày 5 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024, tức ngày 7 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024, tức ngày 10 tháng 5 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024, tức ngày 11 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024, tức ngày 13 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024, tức ngày 14 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024, tức ngày 17 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024, tức ngày 19 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tức ngày 22 tháng 5 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024, tức ngày 25 tháng 5 âm lịch

Ngày tốt để sửa nhà tháng 7 năm 2024

 • Thứ Hai, ngày 01 tháng 7 năm 2024, tức ngày 26 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2024, tức ngày 28 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2024, tức ngày 29 tháng 5 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024, tức ngày 5 tháng 6 âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024, tức ngày 8 tháng 6 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024, tức ngày 9 tháng 6 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024, tức ngày 17 tháng 6 âm lịch
 • Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024, ngày 20 tháng 6 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2024, tức ngày 21 tháng 6 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức ngày 23 tháng 6 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 31 tháng 7 năm 2024, tức ngày 26 tháng 6 âm lịch

Ngày tốt để làm nhà tháng 8 năm 2024

 • Thứ Bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2024, tức ngày 29 tháng 6 âm lịch
 •  Thứ Năm, ngày 8 tháng 8 năm 2024, tức ngày 5 tháng 7 âm lịch
 •  Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2024, tức ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch
 •  Chủ nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2024, tức ngày 8 tháng 7 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2024, tức ngày 13 tháng 7 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2024, tức ngày 17 tháng 7 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày 20 tháng 7 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2024, tức ngày 22 tháng 7 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 28 tháng 8 năm 2024, tức ngày 25 tháng 7 âm lịch

Ngày tốt để sửa nhà tháng 9 năm 2024

 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2024, tức ngày 29 tháng 7 âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 02 tháng 9 năm 2024, tức ngày 30 tháng 7 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 3 tháng 9 năm 2024, tức ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức ngày 2 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 06 tháng 9 năm 2024, tức ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024, tức ngày 8 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2024, tức ngày 9 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2024, tức ngày 11 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2024, tức ngày 12 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024, tức ngày 15 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Năm, ngày 19 tháng 9 năm 2024, tức ngày 17 tháng 8 âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024, tức ngày 20 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 25 tháng 9 năm 2024, tức ngày 23 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Năm, ngày 26 tháng 9 năm 2024, tức ngày 24 tháng 8 âm lịch

Ngày tốt để động thổ Tháng 10 năm 2024

 • Thứ Ba, ngày 01 tháng 10 năm 2024, tức ngày 29 tháng 8 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2024, tức ngày 2 tháng 9 âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2024, tức ngày 3 tháng 9 âm lịch
 • Thứ Hai ngày 7 tháng 10 năm 2024, tức ngày 5 tháng 9 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 9 tháng 10 năm 2024, tức ngày 7 tháng 9 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2024, tức ngày 9 tháng 9 âm lịch
 • Thứ Năm, ngày 24 tháng 10 năm 2024, tức ngày 22 tháng 9 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2024, tức ngày 28 tháng 9 âm lịch

Ngày tốt để làm nhà tháng 11 năm 2024

 • Thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2024, tức ngày 2 tháng 10 âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, tức ngày 4 tháng 10 âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 11 tháng 11 năm 2024, tức ngày 11 tháng 10 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2024, tức ngày 12 tháng 10 âm lịch
 • Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2024, tức ngày 14 tháng 10 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2024, tức ngày 20 tháng 10 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024, tức ngày 22 tháng 10 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024, tức ngày 26 tháng 10 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024, ngày 29 tháng 10 âm lịch

Ngày tốt để xây nhà tháng 12 năm 2024

 • Thứ Hai, ngày 02 tháng 12 năm 2024, tức ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Tư ngày 4 tháng 12 năm 2024, tức ngày 4 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Năm ngày 5 tháng 12 năm 2024, tức ngày 5 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Sáu ngày 6 tháng 12 năm 2024, tức ngày 6 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2024, tức ngày 7 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Hai, ngày 9 tháng 12 năm 2024, tức ngày 9 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2024, tức ngày 12 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2024, tức ngày 13 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Tư, ngày 18 tháng 12 năm 2024, ngày 11 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2024, tức ngày 21 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Ba, ngày 24 tháng 12 năm 2024, tức ngày 24 tháng 11 âm lịch
 • Thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2024, tức ngày 27 tháng 11 âm lịch
 • Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2024, tức ngày 30 tháng 11 âm lịch

Cách coi ngày tốt sửa nhà khác

Phong thủy sửa nhà

Xem ngày tốt sửa nhà theo tuổi

Tương ứng với sự kết hợp của 10 can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và 12 chi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi), chúng ta sẽ có tới 60 cung mệnh khác nhau. Và tương ứng với mỗi cung mệnh như vậy, sẽ có những ngày hợp tuổi tương ứng. 

Hiện nay có rất nhiều website tra cứu ngày tốt sửa nhà theo tuổi, bạn chỉ cần nhập năm sinh âm lịch của người gia chủ (nên chọn người đàn ông trụ cột của gia đình). Thì sẽ hiện ra các ngày tốt sửa nhà hợp tuổi tương ứng để chọn lựa.

>>> Xem thêm: Xem tuổi làm nhà năm 2022

Xem ngày tốt sửa nhà theo cung mệnh

Có 5 cung mệnh cơ bản trong ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Mỗi người sẽ đều tương ứng với một mệnh nhất định, và các ngày trong năm cũng vậy.

Nếu chọn ngày sửa nhà tốt theo cách này, thì bạn hãy căn cứ vào cung mệnh của mình để chọn ra ngày tương sinh hoặc tương hợp, trách ngày tương khắc.

Người mệnh Mộc thì chọn ngày mệnh Thủy hoặc Mộc.

Người mệnh Thủy thì chọn ngày mệnh Kim hoặc Thủy.

Người mệnh Hỏa thì chọn ngày mệnh Mộc hoặc Hỏa.

Người mệnh Thổ thì chọn ngày mệnh Hỏa hoặc Thổ.

Người mệnh Kim thì chọn ngày mệnh Kim hoặc Thổ.

>>> Xem thêm: Tuổi làm nhà năm Quý Mão 2023 đẹp

Trên đây là những thông tin bổ ích về các ngày tốt sửa nhà năm 2024, quy khách hàng tham khảo. Nếu bạn đang có nhu cầu sửa chữa nhà tại khu vực TpHCM liên hệ Xây nhà Nga Việt để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất. Hotline: 0978 466 859.

error: Alert: Content selection is disabled!!